کلیدواژه‌ها = تصویر مقصد
تعداد مقالات: 5
2. عوامل موثر بر شکل‌گیری تصویر مقصد از دیدگاه گردشگران داخلی

دوره 13، شماره 41، بهار 1397، صفحه 83-107

10.22054/tms.2018.18306.1507

پرویز محمدزاده؛ حسین پناهی؛ سعیده صمدزاد


4. توسعه مدل تصویر ذهنی گردشگران بالقوه از مقصد گردشگری ایران

دوره 10، شماره 29، بهار 1394، صفحه 21-44

سمیه محمودی؛ بهرام رنجبریان رنجبریان؛ سعید فتحی


5. ابزارهای بازاریابی و تصویر ذهنی گردشگران از مقصد

دوره 7، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 93-110

فرشته منصوری موید؛ سمیرا سلیمانی