کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 12
1. رابطه ی میان شخصیت مقصد و تمایلات رفتاری گردشگران بین المللی

دوره 15، شماره 49، بهار 1399، صفحه 95-124

10.22054/tms.2020.11047

مهرناز علیزاده؛ روزبه میرزائی؛ فیلیپ پیرس


2. ظرفیت گردشگری ماجراجویانه درکویرهای ایران با استفاده از تکنیکS.W.O.T

دوره 9، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 1-22

علی خاکساری؛ معصومه دهقانی


3. عوامل موثر بر تقاضای گردشگری بین المللی ایران: رهیافت خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL)

دوره 8، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 131-154

سعید دائی کریم زاده؛ سارا قبادی؛ نسیم فرودستان


4. ارتقای ظرفیت گردشگری جمهوری اسلامی ایران: تحلیلی بر ابزارهای خط مشی گذاری ملی گردشگری

دوره 7، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 1-24

حسن دانایی فرد؛ سید داریوش جاوید؛ علی اصغر فانی


5. آثار تجارت خارجی بر تقاضای بین المللی گردشگری ایران (مطالعه موردی: هند و ترکیه)

دوره 7، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 117-137

رحیم حیدری؛ علی اکبر تقی پور؛ مجید فشاری


8. بررسی نقش فولکلور (فرهنگ عامه) در توسعه گردشگری ایران

دوره 3، شماره 10، پاییز 1384، صفحه 53-78

مهدی کروبی


12. تخمین تابع تقاضای جهانگرد ورودی به ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 95-115

اسماعیل رسولی