نویسنده = مهدی کروبی
تعداد مقالات: 7
1. طراحی و تدوین الگوی سه بعدی مدیریت گردشگری شهر تهران

دوره 12، شماره 37، بهار 1396، صفحه 1-24

10.22054/tms.2017.14623.1412

محمود ضیایی؛ داود عباسی کارجگان؛ غلامرضا کاظمیان؛ مهدی کروبی


3. تحلیل رفتار انتخاب مسیر توسط گردشگران در بازار تاریخی تبریز

دوره 7، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 91-116

مهدی کروبی؛ سهند بنی کمالی؛ هدی منادی


6. بررسی نقش فولکلور (فرهنگ عامه) در توسعه گردشگری ایران

دوره 3، شماره 10، پاییز 1384، صفحه 53-78

مهدی کروبی


7. فرهنگ و گردشگری

دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 21-47

مهدی کروبی