تدوین و اولویت بندی استراتژی های مناسب توسعه گردشگری پایدار(مطالعه موردی: استان لرستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی نیروهای ترغیب کننده و بازدارنده در توسعه گردشگری پایدار استان لرستان و تدوین و اولویت بندی استراتژی های مناسب انجام گرفت. در این راستا، ابتدا نیروهای ترغیب کننده و بازدارنده شناسایی، و سپس بر اساس روش ANP اولویت بندی گردیدند. در مرحله دوم با استفاده از مدل PIP مناسب ترین استراتژی های توسعه گردشگری پایدار استان به ازا مهم ترین نیروها تدوین شد. در نهایت جهت اولویت بندی استراتژی ها، بین استراتژی های تدوین شده بر اساس زیر معیارهای تحقیق مقایسه زوجی برقرار شد. نتایج تحقیق نشان داد ایجاد اشتغال و افزایش قیمت املاک به ترتیب مهم ترین نیروها در بین نیروهای ترغیب کننده و بازدارنده بودند. در میان استراتژی های ارائه شده استراتژی با ضریب 0،0823 با تاکید بر بهره گیری بهینه و هدفمند از افزایش انگیزه مسافرت در بین مردم در جهت بهره برداری از جاذبه ها و فراورده های توریستی به منظور ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم استان بعنوان بهترین استراتژی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulation and prioritization of suitable strategies for sustainable tourism development (Case study: Lorestan Province)

نویسندگان [English]

  • mehdi kazemi
  • mahmud reza esmaili
  • allah yar tiruz abadi
چکیده [English]

This study aimed to identify the encouraging and deterrent forces of the sustainable tourism development in Lorestan province and formulating and prioritize appropriate strategies was done. In this regard, initially deterrent and encouraging forces were identified and prioritized based on ANP method. In the second step with using (PIP) model the most suitable strategies of sustainable tourism development to each of the forces were formulated. Finally in order to prioritize the sestrategies, paired comparisons between the formulated strategies based on research criteria established. The results “job creation” and “property price increasing” respectively were the most important forces among encouraging and deterrent forces. (1-A) strategy with emphasis on efficient and targeted use of increasing incentives to travel between the people in order to the exploit of tourist attractions and products to creating employment and income for the province people as the best strategy is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • sustainable tourism
  • lorestan province
  • PIP model
  • Analytical network process