فرایند و عوامل موثر در شکل گیری انگاره مقصد گردشگری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

انگاره از یک مقصد گردشگری دارای نقش و تاثیر مهمی در فرایند تصمیم گیری، انتخاب مقصد و رفتار گردشگر می باشد. مقاله حاضر تلاشی است در ارائه مفهومی جامع از انگاره، فرایند آن و عوامل اثر گذار بر شکل گیری انگاره گردشگر. یافته ها نشان می دهد که شکل گیری انگاره متاثر از ادراکات و شخصیت گردشگر و همچنین ویژگی های مقصد می باشد. امید است این مقاله بتواند، به عنوان راهنما، در امر برنامه ریزی و بازاریابی مقصد گردشگری مفید واقع شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Tourism Destination Image Formation Process and the Factors Affecting It

نویسندگان [English]

  • abolfazl taj zadeh namin
  • garigur ghazarian
چکیده [English]

Tourism Destination Image (TDI) has an essential role and impact on the tourist' decision making process, destination selection and the tourists behavior. The present article is an attempt to give a holistic view on the image, it’s process, and the important factors affecting the image formation (either before or after visiting a destination). The results indicate that the image formation is affected by the tourist’s perception and personality, as well as the destination profile. It is hoped that this article will be useful as a guide for destination marketing and planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dimensions of tourism image
  • Tourism Destination Image
  • tourism marketing
  • Echtner and Ritchie Model