رویدادهای گردشگری؛ تنوع و مدیریت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه اصفهان

2 هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

جاذبه های گردشگری یک مقصد تنها به ویژگیهای محیط طبیعی یا ابنیه، صنایع دستی و نظایر آن خلاصه نمی شود. در واقع رویدادهایی که در یک مقصد رخ می دهند خود می توانند به عنوان منبعی مهم برای جذب گردشگران به حساب آیند. این موضوع تا آن حد اهمیت مییابد که ممکن است یک مکان از جاذبه های شناخته شده و مطرح دیگر کم بهره باشد، لیکن تدارک و برگزاری یک رویداد واجد اهمیت به جذب طیف وسیعی از گردشگران به آن محل بیانجامد.
واقعیت آن است که روند برگزاری رویدادهای گوناگون در مقاصد مختلف از دهه پایانی قرن بیستم چندان شتاب گرفته است که گویا مسابقه ای در تدارک و برگزاری رویداد میان مقاصد گردشگری در جریان است. این موضوع از آنجا که مسئله توسعه گردشگری در کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام قرار دارد، می تواند به عنصری جذاب برای معرفی طیفی به نسبت روزآمدتر و قابل توسعه تر از جاذبه ها در صنعت گردشگری کشور بدل شود. بدیهی است نخستین گام در این مسیر شناخت انواع رویدادها و نحوه مدیریت آنها است.
مقاله حاضر به تنوع رویدادهای گردشگری پرداخته و مجموعه نکاتی را در باب مدیریت این رویدادها بر می شمارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism Events: Typologies and Management

نویسندگان [English]

  • bahram ranjbarian 1
  • mohamad zahedi 2
چکیده [English]

Tourism attractions of a destination are not limited to natural and historical sites, and art centers. Indeed every event could be an important source of attracting tourists, especially in cases that. destinations have less well known physical attraction. Tourism events have vast variety with respect to their types: from rehearsal of songs by residents in the city of Can in France, to Oscar Film Festival, from horse racing in Turkoman Sahara, to Athena Olympic games. and from a religious ceremony in Saint Tattoos church in Azerbaijan. to hajj pilgrim, all of them provide religious. business, recreation. and shopping motives for people from all over the world to travel. Now a day it seems that schedules for holding such events have increasing trend . and destinations from all over the world are competing to prepare new and attractive tourism events. Since tourism development is a national policy in Iran economy. therefore designing and planning for new tourism events could provide a great opportunity to us. But it is obvious that the first step in this development is to acquire the require knowledge about the types and their management. In this article the types and key points in tourism event planning and management have been demonstrated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Event management. Art festival. International fair