باستان شناسی دوره اسلامی ایران و ویژگی های متمایز آن نسبت به سایر گرایش های باستان شناسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

باستان شناسی دوره اسلامی ابزاری است برای شناخت و درک بهتر جهان اسلام که از چهارده قرن پیش در سه قاره - از اسپانیا تا اندونزی - همچنان زنده است. تعریف فوق دو ویژگی بسیار مهم با خود حمل میکند: اول اینکه، باستان شناسبی اسلامی، سرزمین های گوناگون با ساختارهای اقلیمی، فرهنگی و تاریخی کاملا  متفاوتی را در بر می گیرد. دوم آنکه باستان شناسی اسلامی آثار فرهنگی جهانی همچنان زنده و پویا را مورد بررسی قرار می دهد و دو ویژگی مذکور، اسم تعداد و قابلیت بالقوه ای را در جهت جذب گردشگر در اختیار کشورهای اسلامی قرار می دهد که با اندکی تلاش و برنامه ریزی میتوان آنرا به فعلیت رساند. در این مقاله این دو ویژگی باستان شناسی اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Archaeolgy at Islamic Period in Iran and Its Important Features In comparison with Prehistorical And Historic Periods

نویسنده [English]

  • reza noorishadmahani
چکیده [English]

slamic arochaeolgy is a means for deeply understanding of slamic world that emerged 1400 years ago and till now is alive and has played a constructive role at different civilization from pain to Indonesia ( at three continents). 'his definition has two important features : on , it studies different territories with different historical ,Cultural and .geographic structures and two , . it surveys and analyses those cultural phenomena which are active nowadays . these mentioned qualifications , supply a broad potentiality for Islamic countries in order of Vast majority of tourists , and this would be actualized by a proper planning . have tried at this article to explain and elucidate these two pacification