کلیدواژه‌ها = برندسازی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل تاثیر برند سازی بر شهرت شهر و نقش آن بر عملکرد شهری

دوره 14، شماره 48، زمستان 1398

10.22054/tms.2020.22705.1645

سید محمد طباطبایی نسب؛ فهیمه ماه آورپور؛ فائزه اسدیان اردکانی