کلیدواژه‌ها = گردشگری الکترونیکی
تعداد مقالات: 4
1. نقش بازیگران کلیدی در حکمروایی گردشگری الکترونیکی در ایران

دوره 12، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 41-82

10.22054/tms.2018.10791.1282

محمد رضا رضوانی؛ مهدیه صباغ پور آذریان؛ سعید شفیعا


2. ارائه مدل توسعه‌ی گردشگری الکترونیکی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری- تفسیری

دوره 11، شماره 33، بهار 1395، صفحه 19-39

10.22054/tms.2016.4162

محمد تقی تقوی‌فرد؛ فائزه اسدیان اردکانی


3. الگوی اعتماد در گردشگری الکترونیکی

دوره 10، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 129-148

مهدی یادگاری؛ شهریار محمدی؛ پیمان یارمحمدی سامانی


4. سازگاری با تجارت الکترونیکی در صنعت هتل داری ایران

دوره 8، شماره 21، بهار 1392، صفحه 167-187

شهرام صلواتی؛ ناصر خانی