نویسنده = محمدرضا فرزین
تعداد مقالات: 3
1. تحلیلی نهادگرایانه بر فضای کسب و کار و کارآفرینی بخش گردشگری ایران

دوره 15، شماره 50، تابستان 1399

10.22054/tms.2020.42394.2139

محمدرضا فرزین؛ محمود حسن پور؛ سید مجتبی محمودزاده؛ علی عرب مازار


2. رقابت‌پذیری مقصد گردشگری: تحلیل اهمیت- عملکرد (مورد مطالعه: شهر یزد و شهر شیراز)

دوره 13، شماره 44، زمستان 1397، صفحه 219-247

10.22054/tms.2018.9653

محمدرضا فرزین؛ فاطمه شکاری؛ فاطمه عزیزی


3. مدل سازی پیش بینی گردشگری ورودی به ایران با استفاده از روش هایARIMA و شبکه های عصبی فازی

دوره 8، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 1-33

محمدرضا فرزین؛ امیر افسر؛ تقی اکبر پور؛ علی اکبرپور