دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
محل نشر ایران- تهران
ناشر دانشگاه علامه طباطبائی
شروع انتشار تابستان1382
وضعیت چاپ چاپی -الکترونیکی
درصد همانندجویی 15%
زبان نشریه فارسی (چکیده گسترده انگلیسی)
هزینه چاپ بلی
نوع نشریه علمی (رتبه الف)
نوع داوری داوری بسته حداقل 2 داور
زمان داوری حداقل 9 هفته و حداکثر 6 ماه
-------------------------------
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 66
تعداد مقالات 501
تعداد نویسندگان 1,053
تعداد مشاهده مقاله 752,759
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 895,413
نسبت مشاهده بر مقاله 1502.51
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1787.25
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,863
تعداد مقالات رد شده 1,233
درصد عدم پذیرش 66
تعداد مقالات پذیرفته شده 263
درصد پذیرش 14
زمان پذیرش (روز) 320
تعداد پایگاه های نمایه شده 15
تعداد داوران 136

  نشریه مطالعات مدیریت گردشگری یک نشریه علمی با دسترسی آزاد، (دو سویه ناشناس) می‌باشد که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به‌عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی با مجوز وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی از سال  1382 در ایران منتشر می‌شود. نشریه در تاریخ1389/11/8 موفق به اخذ مجوز علمی –پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با شماره 89309/11/3/89 گردید و بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سال 1401موفق به اخذ رتبه علمی (الف) شده است. این نشریه به‌منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث اصلی مدیریت و برنامه ریزی گردشگری، جغرافیای گردشگری، اقتصاد گردشگری، جامعه شناسی گردشگری، ارتباطات و رفتار شناسی در گردشگری،بازاریابی و گردشگری الکترونیک، کسب و کارها‌ی گردشگری و کارآفرینی،  رویدادها، مدیریت مقصد، مدیریت دیدارکننده، مدیریت اثرات، توسعه پایدار و گردشگری مسئولانه، مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی، هتل داری و صنعت مهمان نوازی و پذیرائی، دانش نوین نظری و تجارب موفق جهانی در حوزه گردشگری  به همت گروه آموزشی مدیریت گردشگری دانشکده مدیریت وحسابداری شروع به انتشار کرد.

در این نشریه مقالات پژوهشی (مفهومی و کاربردی) به زبان فارسی و چکیده انگلیسی(گسترده) به‌صورت چاپی و الکترونیکی منتشر می‌شود و مانند سایر نشریات دانشگاه علامه طباطبائی، جهت تسهیل شناسایی و جستجو، هر مقاله شمارۀ شناسایی خاص (doi) خود را دارد.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

نشریه با استفاده از سامانه مشابهت یابی(سمیم نور) اقدام به همانندجویی مقالات کرده و مقالاتی با همانندی حداکثر15 درصد را می‌پذیرد.

صدور گواهی پذیرش و چاپ مقاله منحصرا  منوط به در خواست مولف و دریافت نامه پذیرش ممهور به مهر  با امضای سردبیر  نشریه است. دریافت کننده گواهی برای اثبات اصالت آن موظف به استعلام از این نشریه میباشد. 

سخن سردبیر

 نزدیک به20 سال از انتشار فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری  به عنوان اولین نشریه دانشگاهی در زمینه گردشگری می گذرد.  پایان سال 1400 سیزده امین سالی است که از اعطای درجه "علمــی – پژوهشــی"  به این فصلنامــه می گذرد. در طی این سال ها هیچگاه حفظ و ارتقاء کیفیت فصلنامه از نظر شورای نویسندگان به دور نمانده و به عنوان یک هدف، دغدغه ی اصلی مسئولین آن بوده است. نتایج ارزیابی عملکرد فصلنامه توسط "کمیسیون نشریات علمی" وزارت علوم، تحقیقات و فناوی  نیزگواهی بر این مدعاست. ارزیابی صورت گرفته توسط این کمیسیون در سال1400 نشانگر وضعیت مطلوب فصلنامه به لحاظ شاخص های شکلی و همچنین شاخص های محتوایی بوده است ، به گونه ای که موفق به کسب رتبه الف در حوزه نشریات گردشگریشده است. به مرور زمان و با توجه به فراوانی، تکراری شدن مقاله های دریافتی در برخی از حوزه های مطالعاتی از سویی شکاف های علمی و خلاء مطالعاتی در برخی از زمینه های مطالعات گردشگری، شورای نویسندگان فصلنامه مقاله هایی را در اولویت داوری قرار خواهند داد که واجد ویژگی هایی به شرح زیر باشند: 

  • جریان سازی: زمینه سازی و معرفی محورهای جدید تحقیقاتی؛
  • بسط دایره مفهومی و معرفت شناسی: استحکام بخشی به نظریه های قبلی یا  توسعه نظریه های جدید؛
  • رویکرد های نوین: نگاهی جدید به موضوع همراه با استدلال جدید؛
  • اصیل و بدیع بودن: عدم سطحی نگری ، نوآوری و ارزش افزوده ی علمی برونداد؛
  • روش شناسی جدید: بکارگیری روش های شناسی ترکیبی در تحقیق؛ 
  • بومی سازی: نظریه پردازی و ارائه الگوهایی منطبق بر فرهنگ و سرزمین ایران؛
  • مسئله محوری: پرداختن به مسائل مبتلابه جامعه، ماهیت کاربردی و بازار محور؛
  • هم افزایی میان رشته ای: بهره گیری از همکاری نویسندگانی با  تخصص های مختلف؛
  • منابع و ماخذ: استفاده از منابع دست اول و به روز.

در همین راستا در سامانه فصلنامه در هنگام بارگذاری مقاله گزینه ای تحت عنوان "توضیحات" برای نویسندگان محترم در نظر گرفتــه شده است که در آنجــا می تواند دلایل  مربوط به اصالت پژوهش خود شامل اصالت موضوعی، روش شناختی، زمانی، مکانی، جامعه تحقیق و دستاورد تحقیق را ذکر نمایند. همچنین لازم به ذکر است که فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری به منظورصیانت از مالکیت فکری و حقوق مؤلفین و حفظ اعتبار علمی فصلنامه با استفاده از  سایت های مرتبط  اقدام به بررسی مقالات دریافتی به منظور پیشگیری از تخلفات پژوهشی استفاده می نماید. بذل توجه و رعایت نکات فوق الذکر در تدوین و ارسال مقاله توسط نویسندگان محترم، ضمن جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه فرصت، قطعا در پذیرش نهایی مقاله آنان تاثیرگذار خواهد بود. 

برنامه ریزی گردشگری
ارزیابی و تبیین معیارهای احداث دهکده میراث در محوطه‌های میراث جهانی (مطالعه موردی: مجموعه تاریخی شهرستان فیروزآباد)

محمد حسن زال؛ پدرام فرهادی؛ نازنین تبریزی

دوره 19، شماره 66 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.78321.2920

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی معیارهای ایجاد دهکده میراث‌فرهنگی در محوطه جهانی فیروزآباد است. روش‌تحقیق در این پژوهش به‌صورت توصیفی-تحلیلی و مبتنی‌بر مطالعات اسنادی، بررسی‌های میدانی و پرسش‌نامه محقق‌ساخت صورت‌گرفته است. جامعۀ فعالان گردشگری به‌عنوان جامعۀ‌هدف و 350نفر به‌عنوان نمونه‌آماری انتخاب شدند. برای پردازش داده‌ها ...  بیشتر

جامعه شناسی گردشگری
الگوی مدیریت ادراکات در گردشگری بین الملل(مورد مطالعه : گردشگران ایرانی در ترکیه)

وحید ناصحی فر

دوره 19، شماره 66 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.79052.2926

چکیده
  چکیدهنحوه شکل‌دهی اداراکات گردشگران یا مدیریت ادراکات به جهت ایجاد مزیت رقابتی و توسعه رقابت‌پذیری برای آژانس‌های مسافرتی، اهمیت زیادی دارد. الگو جامعی در خصوص مدیریت ادراکات گردشگران تاکنون ارائه نشده و هدف این تحقیق استخراج الگوی مدیریت ادراکات گردشگران بوده است. در این تحقیق از روش کیفی – کیفی استفاده شده، بدین ترتیب که ...  بیشتر

برنامه ریزی گردشگری
تعیین پیشران های کلیدی مؤثر در توسعة گردشگری پزشکی (مورد پژوهی : کلان شهر اصفهان)

علی زنگی آبادی؛ فرحناز ابوالحسنی؛ علی رضا جباری جباری

دوره 19، شماره 66 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.77140.2901

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و ارائه پیشران های کلیدی مؤثر در توسعة گردشگری پزشکی کلان شهر اصفهان است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، ترکیبی از روش‌های اسنادی و پیمایشی و از نظر ماهیت، براساس روش‌های جدید آینده‌نگاری، تحلیلی و اکتشافی است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل 35 نفر از کارشناسان حوزۀ برنامه‌ریزی گردشگری، مدیران ...  بیشتر

توسعه پایدار گردشگری
طراحی مدل کوچینگ توسعه گردشگری پایدار در نظام آموزش و پرورش.مورد مطالعه: استان گیلان.

داود غلامرضائی؛ نرجس حق پرست کنارسری

دوره 19، شماره 66 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.78228.2919

چکیده
  . این پژوهش ازحیث هدف، کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر، به صورت کتابخانه‌ای و همچنین به روش میدانی از طریق مصاحبه و مشاهده بوده است. همچنین ازروش تحلیل محتوای کیفی به جهت بررسی محتوای مبانی‌نظری، آیین‌نامه‌های اجرایی، مصاحبه‌های صاحبنظران و خبرگان واسناد در این تحقیق استفاده شده است. در پژوهش حاضر، جامعه مشارکت‌کنندگان، ...  بیشتر

شناسایی چالش‌ها و محدودیت‌های استفاده از ایده نیوزجکینگ توسط کسب و کارهای گردشگری ایران

قاسم زارعی؛ زینب محمودی پاچال؛ ناصر سیف اللهی

دوره 19، شماره 66 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.76002.2882

چکیده
  پژوهش حاضر که کاربردی بوده و به‌روش تحلیل مضمون انجام شده و جزو پژوهش‌های کیفی می‌باشد، با هدف شناسایی چالش‌ها و محدودیت‌های استفاده از آن توسط کسب و کارهای گردشگری ایران صورت گرفت. جامعه آماری، تمامی متخصصان بازاریابی، تولید محتوا، فعالان و صاحبان مشاغل حوزه گردشگری بود؛ که 8تن از این خبرگان، از طریق نمونه‌گیری نظری انتخاب و ...  بیشتر

توسعه پایدار گردشگری
پیشران های توسعه گردشگری خلاق با تأکید بر نقش برندسازی شهری استان کرمانشاه

فاطمه یاری قلعه؛ نادر نادری؛ بیژن رضایی

دوره 19، شماره 66 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.78166.2915

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران‎های توسعه گردشگری خلاق با تأکید بر نقش برندسازی شهری در استان کرمانشاه انجام شده است. رویکرد پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) بود که در بخش کیفی از روش تحلیل تم و در بخش کمی از روش پیمایشی بهره گرفته شد. جامعه مورد مطالعه بخش کیفی را مدیران و کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری، شهرداری‎ها، فعال بازاریابی/ حوزه ...  بیشتر

مدیریت گردشگری
طراحی و اعتباریابی مدل خشنودی (شعف) مشتریان در صنعت هتلداری: پژوهش ترکیبی

محسن سهرابی؛ احمد راه چمنی؛ رسول ثانوی فرد

دوره 19، شماره 66 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.79395.2931

چکیده
  هدف سنتی رضایت، برای اطمینان از وفادار نمودن مشتریان کارائی نداشته و حرکت به سمت خشنودی مشتری (مشعوف کردن)، برای هتلها امری ضروریست. هدف این پژوهش طراحی و اعتباریابی مدل خشنودی (شعف) مشتریان در صنعت هتلداری با استفاده از روش ترکیبی می‌باشد. در ابتدا با استفاده از نظریه داده‌بنیاد و بکارگیری روش نمونه‌گیری نظری و هدفمند با 30 نفر از ...  بیشتر

راهبردهای گردشگری پیشگیرانه‌ی چشمه‌های آب‌گرم و معدنی رامسر

داود کیاکجوری؛ سید محمد میرتقیان رودسری

دوره 8، شماره 23 ، آبان 1392، ، صفحه 97-129

چکیده
  سفر برای درمان و بازیابی توان، یکی از مهم ترین اهداف گردشگری است. یکی از شاخه های گردشگری سلامت،گردشگری پیش گیرانه است، که در آن، سفر به منظور استفاده از منابع طبیعی با هدف جلوگیری از بروز بیماری جسمی وروحی انجام می گیرد. مقاله حاضر، با تکیه بر فرآیند برنامه ریزی راهبردی و فنونِ پیشنهادی، با هدف اساسی شناسایی واولویت بندی راهبردهای ...  بیشتر

عوامل موثر بر تمایل به انجام گردشگری پایدار و پرداخت بیشتر برای آن

آزاده کاظمی نیا؛ پگاه بابایی

دوره 12، شماره 38 ، تیر 1396، ، صفحه 23-43

https://doi.org/10.22054/tms.2017.15350.1432

چکیده
  تحقیق حاضر با استفاده از نظریه تجانس خودپنداره به بررسی نقش تجانس کارکردی و تصویر ایده‌آل و واقعی در تعیین نگرش گردشگران و تمایل به انجام گردشگری پایدار و پرداخت بیشتر برای محصولات پایدار می‌پردازد. به منظور بررسی فرضیات تحقیق نمونه­ای متشکل از 300 نفر از دانشجویان در استان اصفهان مورد پیمایش قرار گرفت. داده­ها با استفاده از مدل ...  بیشتر

رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در صنعت هتل داری

سید مجتبی محمودزاده؛ مریم صداقت

دوره 8، شماره 24 ، دی 1393، ، صفحه 89-119

چکیده
  هدف مقاله حاضر بررسی و تبین مدیریت دانش و رابطه آن با عملکرد سازمانی  درصنعت هتلداری می باشد. دانش با ارزش ترین و استراتژیک ترین منبع برای هتل ها و عملکرد سازمانی نیز از اجزای کلیدی دست یابی به موفقیت و برتری آنها می باشد. بنابراین شناخت رابطه آنها حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش برای مدیریت دانش از مدل عمومی دانش و برای ارزیابی عملکرد ...  بیشتر

مدل اعتلای برند مقصد گردشگری

منیژه حقیقی نسب؛ اعظم میرسلیمانی؛ پیوند میرزائیان خمسه

دوره 17، شماره 57 ، فروردین 1401، ، صفحه 207-237

https://doi.org/10.22054/tms.2022.64705.2645

چکیده
  شناسایی و درک صحیح عوامل مؤثر بر اعتلای برند مقصد گردشگری جهت جذب گردشگر، ضروری می‌باشد. هدف اصلی این مقاله طراحی مدل اعتلای برند استان فارس به‌عنوان مقصد گردشگری می‌باشد. این پژوهش با مبنای فلسفی؛ پراگماتیسم، جهت‌گیری، بنیادی-کاربردی و به روش آمیخته اکتشافی متوالی انجام شده است. در بخش کیفی، روش نمونه‌گیری نظری و مصاحبه عمیق ...  بیشتر

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی اعتماد و رضایت

زهره فرزین فر؛ سعید سعیدا اردکانی؛ محمود نادری بنی

دوره 11، شماره 33 ، خرداد 1395، ، صفحه 63-83

https://doi.org/10.22054/tms.2016.4164

چکیده
  اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت در حال افزایش است و جایگاه مهمی در صنعت هتلداریدارد. یکی از دلایل آن ناشی از این واقعیت است که مسئولیت اجتماعی شرکتبر وفاداری مشتریاناثر میگذارد. بنابراین تخصیص منابع در این زمینه یک هزینه محسوب نمیشود بلکه سرمایه گذاریبرای کسبمزیت رقابتی است. هدف این مقاله بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداریمشتریان ...  بیشتر

توسعه پایدار گردشگری
تأثیر کیفیت محیط درک شده بر رفتارهای حامی محیط‌زیست بازدیدکنندگان ورزشی و غیرورزشی پارک‌های عمومی مبتنی بر طبیعت از طریق درگیرکردن محیطی

مهدی پورحسین؛ مرتضی دوستی؛ محسن بهنام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.78608.2921

چکیده
  اخیراً در زمینه مدیریت مقصد گردشگری، تشویق افراد به انجام رفتارهای حامی محیط‌زیست در حال گسترش است. در این راستا، در این پژوهش، ابعاد درگیری محیطی بازدیدکنندگان (انس و عاطفه، فعال‌سازی و فرآیند شناختی) به‌عنوان نقش میانجی در ارتباط بین کیفیت محیط درک شده و رفتار حامی محیط‌زیست به‌صورت یک مدل در نظر گرفته‌شده و همچنین نقش تعدیل‌کنندگی ...  بیشتر

توسعه پایدار گردشگری
ارزیابی اثرات زیست‌محیطی توسعه طبیعت‌گردی بر تالاب تیاب

اعظم رحیمی؛ محمد اکبریان؛ عباس مرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.79133.2928

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی آثار زیست‌محیطی گردشگری، تالاب میناب-تیاب واقع در استان هرمزگان را موردمطالعه قرار داده است. با استفاده از روش اصلاح‌شده ماتریس ارزیابی سریع و مدل توسعه پایدار، چهار محیط فیزیکی‌شیمیایی، اکولوژیکی‌بیولوژیکی، اجتماعی‌فرهنگی و اقتصادی‌عملکردی تالاب، مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس یافته‌ها، توسعه ...  بیشتر

جامعه شناسی گردشگری
طراحی و تبیین مدل مفهومی بازگشت گردشگران بر اساس تئوری نقشه سفر مشتری

محمد علی سیاه سرانی کجوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.78963.2924

چکیده
  پژوهش حاضر از نوع آمیخته، توصیفی-تحلیلی و در قالب مطالعات مقطعی است. در گام اول پژوهش از طریق مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختار یافته، شاخص‌های تاثیرگذار بر بازگشت گردشگران به بازارچه مرزی اینچه برون شناسایی و در طبقاتی قرار گرفتند و در گام دوم با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری مدل مفهومی پژوهش طراحی و ماتریس قدرت نفوذ-وابستگی استخراج ...  بیشتر

توسعه پایدار گردشگری
نقش مشارکت و توسعه روستایی در گردشگری روستایی و توسعه اشتغال پایدار: بکارگیری شاخص چندکارکردی روستایی

بهرام ایمانی؛ جواد معدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.79212.2929

چکیده
  مشارکت و توسعه روستایی یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که از دیرباز تاکنون موردبحث و بررسی قرار گرفته است. توسعه اشتغال پایدار بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار روستایی متمرکز است که در پیوند با گردشگری روستایی می‌تواند در راستای توسعه پایدار روستایی مثمرثمر باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مشارکت و توسعه روستایی در گردشگری روستایی و توسعه ...  بیشتر

برنامه ریزی گردشگری
تحلیل شکاف‌های مرتبط به آموزش عالی در صنعت گردشگری ایران

فائزه السادات میرفخرالدینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.79500.2933

چکیده
  اغلب افراد تاکید می‌کنند که محتوای برنامه با نیازهای صنعت گردشگری مطابقت دارد. در این راستا هدف این مطالعه بررسی نیازهای بازار کار گردشگری در ایران و تجزیه و تحلیل شکاف کیفیت آموزش عالی از دیدگاه ذینفعان گردشگری در بخش های دولتی، غیردولتی و خصوصی است تا از این طریق بتوان برنامه‌ریزی مناسبی برای بخش آموزش در این حوزه و بهسازی نیروی ...  بیشتر

جامعه شناسی گردشگری
بررسی تأثیر عوامل انگیزشی رانشی و کششی بر تقاضای گردشگری ادبی در ایران

سیدمجتبی محمودزاده؛ اسماعیل قادری؛ دانیال خلج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.79828.2938

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف شناخت عوامل انگیزشی تأثیرگذار بر تقاضای گردشگری ادبی در ایران و با استفاده از نظریه عوامل انگیزشی رانشی و کششی به رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر تقاضای گردشگری ادبی می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده ...  بیشتر

سامانه های اطلاعاتی
شناسایی اثر رنگ در توسعه گردشگری مجازی براساس مدل آیدا

مریم احمدی زهرانی؛ علیرضا رجبی پور میبدی؛ علی دلشاد؛ عاطفه یوسفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.79248.2930

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی اثر رنگ در توسعه گردشگری مجازی براساس مدل آیدا در شهر یزد انجام شد. ازحیث هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل خبرگان صنعت گردشگری یزد است که با استفاده از نمونه‌گیری گلوله برفی 8 نفر انتخاب شدند. از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. برای تحلیل از روش تحلیل تم استفاده شد.94 کد، 42 مضمون فرعی و 19 مضمون اصلی احصا ...  بیشتر

ابر واژگان

نشریات مرتبط