دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
محل نشر ایران- تهران
ناشر دانشگاه علامه طباطبائی
شروع انتشار تابستان1382
وضعیت چاپ چاپی -الکترونیکی
درصد همانندجویی 15%
زبان نشریه فارسی (چکیده گسترده انگلیسی)
هزینه چاپ بلی
نوع نشریه علمی (رتبه الف)
نوع داوری داوری بسته حداقل 2 داور
زمان داوری حداقل 9 هفته و حداکثر 6 ماه
-------------------------------
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 65
تعداد مقالات 495
تعداد نویسندگان 1,047
تعداد مشاهده مقاله 739,705
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 887,395
نسبت مشاهده بر مقاله 1494.35
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1792.72
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,855
تعداد مقالات رد شده 1,229
درصد عدم پذیرش 66
تعداد مقالات پذیرفته شده 257
درصد پذیرش 14
زمان پذیرش (روز) 326
تعداد پایگاه های نمایه شده 15
تعداد داوران 134

  نشریه مطالعات مدیریت گردشگری یک نشریه علمی با دسترسی آزاد، (دو سویه ناشناس) می‌باشد که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به‌عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی با مجوز وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی از سال  1382 در ایران منتشر می‌شود. نشریه در تاریخ1389/11/8 موفق به اخذ مجوز علمی –پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با شماره 89309/11/3/89 گردید و بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سال 1401موفق به اخذ رتبه علمی (الف) شده است. این نشریه به‌منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث اصلی مدیریت و برنامه ریزی گردشگری، جغرافیای گردشگری، اقتصاد گردشگری، جامعه شناسی گردشگری، ارتباطات و رفتار شناسی در گردشگری،بازاریابی و گردشگری الکترونیک، کسب و کارها‌ی گردشگری و کارآفرینی،  رویدادها، مدیریت مقصد، مدیریت دیدارکننده، مدیریت اثرات، توسعه پایدار و گردشگری مسئولانه، مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی، هتل داری و صنعت مهمان نوازی و پذیرائی، دانش نوین نظری و تجارب موفق جهانی در حوزه گردشگری  به همت گروه آموزشی مدیریت گردشگری دانشکده مدیریت وحسابداری شروع به انتشار کرد.

در این نشریه مقالات پژوهشی (مفهومی و کاربردی) به زبان فارسی و چکیده انگلیسی(گسترده) به‌صورت چاپی و الکترونیکی منتشر می‌شود و مانند سایر نشریات دانشگاه علامه طباطبائی، جهت تسهیل شناسایی و جستجو، هر مقاله شمارۀ شناسایی خاص (doi) خود را دارد.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

نشریه با استفاده از سامانه مشابهت یابی(سمیم نور) اقدام به همانندجویی مقالات کرده و مقالاتی با همانندی حداکثر15 درصد را می‌پذیرد.

صدور گواهی پذیرش و چاپ مقاله منحصرا  منوط به در خواست مولف و دریافت نامه پذیرش ممهور به مهر  با امضای سردبیر  نشریه است. دریافت کننده گواهی برای اثبات اصالت آن موظف به استعلام از این نشریه میباشد. 

سخن سردبیر

 نزدیک به20 سال از انتشار فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری  به عنوان اولین نشریه دانشگاهی در زمینه گردشگری می گذرد.  پایان سال 1400 سیزده امین سالی است که از اعطای درجه "علمــی – پژوهشــی"  به این فصلنامــه می گذرد. در طی این سال ها هیچگاه حفظ و ارتقاء کیفیت فصلنامه از نظر شورای نویسندگان به دور نمانده و به عنوان یک هدف، دغدغه ی اصلی مسئولین آن بوده است. نتایج ارزیابی عملکرد فصلنامه توسط "کمیسیون نشریات علمی" وزارت علوم، تحقیقات و فناوی  نیزگواهی بر این مدعاست. ارزیابی صورت گرفته توسط این کمیسیون در سال1400 نشانگر وضعیت مطلوب فصلنامه به لحاظ شاخص های شکلی و همچنین شاخص های محتوایی بوده است ، به گونه ای که موفق به کسب رتبه الف در حوزه نشریات گردشگریشده است. به مرور زمان و با توجه به فراوانی، تکراری شدن مقاله های دریافتی در برخی از حوزه های مطالعاتی از سویی شکاف های علمی و خلاء مطالعاتی در برخی از زمینه های مطالعات گردشگری، شورای نویسندگان فصلنامه مقاله هایی را در اولویت داوری قرار خواهند داد که واجد ویژگی هایی به شرح زیر باشند: 

  • جریان سازی: زمینه سازی و معرفی محورهای جدید تحقیقاتی؛
  • بسط دایره مفهومی و معرفت شناسی: استحکام بخشی به نظریه های قبلی یا  توسعه نظریه های جدید؛
  • رویکرد های نوین: نگاهی جدید به موضوع همراه با استدلال جدید؛
  • اصیل و بدیع بودن: عدم سطحی نگری ، نوآوری و ارزش افزوده ی علمی برونداد؛
  • روش شناسی جدید: بکارگیری روش های شناسی ترکیبی در تحقیق؛ 
  • بومی سازی: نظریه پردازی و ارائه الگوهایی منطبق بر فرهنگ و سرزمین ایران؛
  • مسئله محوری: پرداختن به مسائل مبتلابه جامعه، ماهیت کاربردی و بازار محور؛
  • هم افزایی میان رشته ای: بهره گیری از همکاری نویسندگانی با  تخصص های مختلف؛
  • منابع و ماخذ: استفاده از منابع دست اول و به روز.

در همین راستا در سامانه فصلنامه در هنگام بارگذاری مقاله گزینه ای تحت عنوان "توضیحات" برای نویسندگان محترم در نظر گرفتــه شده است که در آنجــا می تواند دلایل  مربوط به اصالت پژوهش خود شامل اصالت موضوعی، روش شناختی، زمانی، مکانی، جامعه تحقیق و دستاورد تحقیق را ذکر نمایند. همچنین لازم به ذکر است که فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری به منظورصیانت از مالکیت فکری و حقوق مؤلفین و حفظ اعتبار علمی فصلنامه با استفاده از  سایت های مرتبط  اقدام به بررسی مقالات دریافتی به منظور پیشگیری از تخلفات پژوهشی استفاده می نماید. بذل توجه و رعایت نکات فوق الذکر در تدوین و ارسال مقاله توسط نویسندگان محترم، ضمن جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه فرصت، قطعا در پذیرش نهایی مقاله آنان تاثیرگذار خواهد بود. 

برنامه ریزی گردشگری
ارائه مدل ساختاری برای توسعه گردشگری روستایی در استان آذربایجان شرقی از دیدگاه ساکنان با رویکرد نظریه تبادل اجتماعی

فاطمه کاظمیه

دوره 19، شماره 65 ، فروردین 1403، صفحه 1-36

https://doi.org/10.22054/tms.2023.75889.2879

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه، بررسی نگرش ساکنان منطقه به گردشگری و عوامل تأثیرگذار بر این  نگرش بر مبنای نظریه تبادل اجتماعی می‌باشد. پژوهش حاضر به بررسی نگرش و حمایت ذی‌نفعان از گردشگری پرداخته است. از لحاظ روش تحقیق، این مطالعه از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی و کاربردی است که از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده و به روش علی ارتباطی و تحلیل ...  بیشتر

تحلیل اثر توسعه گردشگری بر قیمت مسکن در ایران

علی اکبر قلی زاده؛ شهلا صمدی پور

دوره 19، شماره 65 ، فروردین 1403، صفحه 37-62

https://doi.org/10.22054/tms.2024.75383.2868

چکیده
  گردشگری به‌عنوان یک صنعت کاربر به بهبود اقتصاد در زمینه اشتغال در مقاصد گردشگری، توسعه زیرساخت‌ها، حفظ منابع مالی و احیای اماکن گردشگری تاریخی و جدید و درک بهتر مردم جهان از یکدیگر کمک می‌کند. مجموعه عوامل مذکور می‌تواند به رشد اقتصادی بالاتر کشورهای میزبان منجر شود و به افزایش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی بیانجامد. یکی ...  بیشتر

برنامه ریزی گردشگری
تحلیل موانع کیفیت گردشگری تفریحی - ورزشی بر اساس نمودار استخوان ماهی در استان گیلان

حمیدرضا گوهر رستمی؛ مجتبی نخعی نژاد؛ یاسمن سادات اصل احمدی

دوره 19، شماره 65 ، فروردین 1403، صفحه 63-98

https://doi.org/10.22054/tms.2024.76749.2894

چکیده
  گردشگری تفریحی-ورزشی به‌عنوان شاخه‌ای از گردشگری می‌تواند محرک توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... در منطقه می‌باشد. استان گیلان با دارا بودن جاذبه‌های گردشگری فراوان و شرایط اقلیمی مناسب دارای پتانسیل مناسبی در جذب گردشگران دارد. لذا این مطالعه، باهدف بررسی موانع کیفیت گردشگری تفریحی - ورزشی استان گیلان بر اساس نمودار ...  بیشتر

مدیریت گردشگری
شناسایی و تحلیل اهمیت-عملکرد شاخص های موثر بر عملکرد مالی در هتل های استان یزد

فائزه السادات میرفخرالدینی؛ میلاد ابراهیمی؛ فرزانه جندقی اردکانی

دوره 19، شماره 65 ، فروردین 1403، صفحه 99-134

https://doi.org/10.22054/tms.2024.76171.2883

چکیده
  این واقعیت که منابع مالی محدود بوده و تأثیرگذاری آن بر تعداد عملیات، غیرقابل انکار است؛ زیرا هیچ بخشی وجود ندارد که ارتباطی با عملیات مالی نداشته باشد. بنابراین، تخصیص صحیح دارایی‌های مالی جایگاه بسیار مهمی در تجارت مدرن به‌خصوص صنعت گردشگری به‌خود اختصاص داده است.  با توجه به جایگاه بخش اقامتگاه­ها در صنعت گردشگری، توجه به ...  بیشتر

برنامه ریزی گردشگری
استراتژی های حفاظت از ژئوتوریسم و میراث زمین شناختی(مورد مطالعه: استان لرستان)

سمیه جهان تیغ مند

دوره 19، شماره 65 ، فروردین 1403، صفحه 135-182

https://doi.org/10.22054/tms.2024.76419.2893

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی راهبردهای حفاظت از ژئوتوریسم و ​​ زمین شناختی انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن ترکیبی (کیفی و کمی) است. ابزار گردآوری داده­ها و اطلاعات پرسش­نامه و مصاحبه ساختاریافته می­باشد. جامعه آماری کارشناسان مختلف در زمینه­های تحصیلی مرتبط در استان لرستان بوده است. با روش نمونه ­گیری ...  بیشتر

مدیریت گردشگری
بررسی تاثیر رهبری اصیل بر روی کامیابی کارکنان در محیط کار در صنعت هتلداری: نقش تعدیلگری سیاست سازمانی

علیرضا اسدزاده؛ محمد صادق شریفی راد؛ محمد شاکر اردکانی

دوره 19، شماره 65 ، فروردین 1403، صفحه 183-208

https://doi.org/10.22054/tms.2024.75531.2887

چکیده
  امروزه با عنایت به گسترش صنعت گردشگری و هتلداری و نقش کیفیت رهبری در ارتقا و توسعه موفقیت‌آمیز این صنعت، پژوهش‏های متعددی در این جامعه آماری با در نظر گرفتن شرایط خاص محیطی انجام گرفته‌‌ است. همچنین، پژوهش‌های اخیر رابطه مستقیم، مثبت و معناداری بین رهبری اصیل، موفقیت سازمانی، رشد و ظهور در بخش گردشگری ارائه کرده‌اند. هدف پژوهش ...  بیشتر

اقتصادو بازاریابی
الگوی برندسازی توسعه گردشگری بین المللی منطقه اورامانات

یاسین قادرمرزی؛ محمد رسول الماسی فرد؛ محسن یاراحمدی

دوره 19، شماره 65 ، فروردین 1403، صفحه 209-248

https://doi.org/10.22054/tms.2024.77740.2909

چکیده
  ثبت جهانی منطقه اورامانات به عنوان بیست و ششمین میراث جهانی ایران در سازمان یونسکو، اهمیت این منطقه از غرب کشور را دوچندان کرده است. با توجه به ظرفیت های فراوان منطقه اورامانات برای جذب گردشگر و بهره برداری مناسب از امتیاز ثبت جهانی جهت شناساندن این ناحیه به عنوان یک قطب گردشگری در سطح بین المللی، هدف پژوهش حاضر، یافتن عوامل موثر در ...  بیشتر

راهبردهای گردشگری پیشگیرانه‌ی چشمه‌های آب‌گرم و معدنی رامسر

داود کیاکجوری؛ سید محمد میرتقیان رودسری

دوره 8، شماره 23 ، آبان 1392، ، صفحه 97-129

چکیده
  سفر برای درمان و بازیابی توان، یکی از مهم ترین اهداف گردشگری است. یکی از شاخه های گردشگری سلامت،گردشگری پیش گیرانه است، که در آن، سفر به منظور استفاده از منابع طبیعی با هدف جلوگیری از بروز بیماری جسمی وروحی انجام می گیرد. مقاله حاضر، با تکیه بر فرآیند برنامه ریزی راهبردی و فنونِ پیشنهادی، با هدف اساسی شناسایی واولویت بندی راهبردهای ...  بیشتر

عوامل موثر بر تمایل به انجام گردشگری پایدار و پرداخت بیشتر برای آن

آزاده کاظمی نیا؛ پگاه بابایی

دوره 12، شماره 38 ، تیر 1396، ، صفحه 23-43

https://doi.org/10.22054/tms.2017.15350.1432

چکیده
  تحقیق حاضر با استفاده از نظریه تجانس خودپنداره به بررسی نقش تجانس کارکردی و تصویر ایده‌آل و واقعی در تعیین نگرش گردشگران و تمایل به انجام گردشگری پایدار و پرداخت بیشتر برای محصولات پایدار می‌پردازد. به منظور بررسی فرضیات تحقیق نمونه­ای متشکل از 300 نفر از دانشجویان در استان اصفهان مورد پیمایش قرار گرفت. داده­ها با استفاده از مدل ...  بیشتر

رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در صنعت هتل داری

سید مجتبی محمودزاده؛ مریم صداقت

دوره 8، شماره 24 ، دی 1393، ، صفحه 89-119

چکیده
  هدف مقاله حاضر بررسی و تبین مدیریت دانش و رابطه آن با عملکرد سازمانی  درصنعت هتلداری می باشد. دانش با ارزش ترین و استراتژیک ترین منبع برای هتل ها و عملکرد سازمانی نیز از اجزای کلیدی دست یابی به موفقیت و برتری آنها می باشد. بنابراین شناخت رابطه آنها حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش برای مدیریت دانش از مدل عمومی دانش و برای ارزیابی عملکرد ...  بیشتر

مدل اعتلای برند مقصد گردشگری

منیژه حقیقی نسب؛ اعظم میرسلیمانی؛ پیوند میرزائیان خمسه

دوره 17، شماره 57 ، فروردین 1401، ، صفحه 207-237

https://doi.org/10.22054/tms.2022.64705.2645

چکیده
  شناسایی و درک صحیح عوامل مؤثر بر اعتلای برند مقصد گردشگری جهت جذب گردشگر، ضروری می‌باشد. هدف اصلی این مقاله طراحی مدل اعتلای برند استان فارس به‌عنوان مقصد گردشگری می‌باشد. این پژوهش با مبنای فلسفی؛ پراگماتیسم، جهت‌گیری، بنیادی-کاربردی و به روش آمیخته اکتشافی متوالی انجام شده است. در بخش کیفی، روش نمونه‌گیری نظری و مصاحبه عمیق ...  بیشتر

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی اعتماد و رضایت

زهره فرزین فر؛ سعید سعیدا اردکانی؛ محمود نادری بنی

دوره 11، شماره 33 ، خرداد 1395، ، صفحه 63-83

https://doi.org/10.22054/tms.2016.4164

چکیده
  اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت در حال افزایش است و جایگاه مهمی در صنعت هتلداریدارد. یکی از دلایل آن ناشی از این واقعیت است که مسئولیت اجتماعی شرکتبر وفاداری مشتریاناثر میگذارد. بنابراین تخصیص منابع در این زمینه یک هزینه محسوب نمیشود بلکه سرمایه گذاریبرای کسبمزیت رقابتی است. هدف این مقاله بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداریمشتریان ...  بیشتر

برنامه ریزی گردشگری
ارزیابی و تبیین معیارهای احداث دهکده میراث در محوطه‌های میراث جهانی (مطالعه موردی: مجموعه تاریخی شهرستان فیروزآباد)

محمد حسن زال؛ پدرام فرهادی؛ نازنین تبریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.78321.2920

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی معیارهای ایجاد دهکده میراث‌فرهنگی در محوطه جهانی فیروزآباد است. روش‌تحقیق در این پژوهش به‌صورت توصیفی-تحلیلی و مبتنی‌بر مطالعات اسنادی، بررسی‌های میدانی و پرسش‌نامه محقق‌ساخت صورت‌گرفته است. جامعۀ فعالان گردشگری به‌عنوان جامعۀ‌هدف و 350نفر به‌عنوان نمونه‌آماری انتخاب شدند. برای پردازش داده‌ها ...  بیشتر

توسعه پایدار گردشگری
طراحی مدل کوچینگ توسعه گردشگری پایدار در نظام آموزش و پرورش.مورد مطالعه: استان گیلان.

داود غلامرضائی؛ نرجس حق پرست کنارسری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.78228.2919

چکیده
  . این پژوهش ازحیث هدف، کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر، به صورت کتابخانه‌ای و همچنین به روش میدانی از طریق مصاحبه و مشاهده بوده است. همچنین ازروش تحلیل محتوای کیفی به جهت بررسی محتوای مبانی‌نظری، آیین‌نامه‌های اجرایی، مصاحبه‌های صاحبنظران و خبرگان واسناد در این تحقیق استفاده شده است. در پژوهش حاضر، جامعه مشارکت‌کنندگان، ...  بیشتر

توسعه پایدار گردشگری
پیشران‎های توسعه گردشگری خلاق با تأکید بر نقش برندسازی شهری استان کرمانشاه

فاطمه یاری قلعه؛ نادر نادری؛ بیژن رضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.78166.2915

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران‎های توسعه گردشگری خلاق با تأکید بر نقش برندسازی شهری در استان کرمانشاه انجام شده است. رویکرد پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) بود که در بخش کیفی از روش تحلیل تم و در بخش کمی از روش پیمایشی بهره گرفته شد. جامعه مورد مطالعه بخش کیفی را مدیران و کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری، شهرداری‎ها، فعال بازاریابی/ حوزه ...  بیشتر

توسعه پایدار گردشگری
تأثیر کیفیت محیط درک شده بر رفتارهای حامی محیط‌زیست بازدیدکنندگان ورزشی و غیرورزشی پارک‌های عمومی مبتنی بر طبیعت از طریق درگیرکردن محیطی

مهدی پورحسین؛ مرتضی دوستی؛ محسن بهنام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.78608.2921

چکیده
  اخیراً در زمینه مدیریت مقصد گردشگری، تشویق افراد به انجام رفتارهای حامی محیط‌زیست در حال گسترش است. در این راستا، در این پژوهش، ابعاد درگیری محیطی بازدیدکنندگان (انس و عاطفه، فعال‌سازی و فرآیند شناختی) به‌عنوان نقش میانجی در ارتباط بین کیفیت محیط درک شده و رفتار حامی محیط‌زیست به‌صورت یک مدل در نظر گرفته‌شده و همچنین نقش تعدیل‌کنندگی ...  بیشتر

جامعه شناسی گردشگری
الگوی مدیریت ادراکات در گردشگری بین الملل(مورد مطالعه : گردشگران ایرانی در ترکیه)

وحید ناصحی فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.79052.2926

چکیده
  چکیدهنحوه شکل‌دهی اداراکات گردشگران یا مدیریت ادراکات به جهت ایجاد مزیت رقابتی و توسعه رقابت‌پذیری برای آژانس‌های مسافرتی، اهمیت زیادی دارد. الگو جامعی در خصوص مدیریت ادراکات گردشگران تاکنون ارائه نشده و هدف این تحقیق استخراج الگوی مدیریت ادراکات گردشگران بوده است. در این تحقیق از روش کیفی – کیفی استفاده شده، بدین ترتیب که ...  بیشتر

شناسایی چالش‌ها و محدودیت‌های استفاده از ایده نیوزجکینگ توسط کسب و کارهای گردشگری ایران

قاسم زارعی؛ زینب محمودی پاچال؛ ناصر سیف اللهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.76002.2882

چکیده
  پژوهش حاضر که کاربردی بوده و به‌روش تحلیل مضمون انجام شده و جزو پژوهش‌های کیفی می‌باشد، با هدف شناسایی چالش‌ها و محدودیت‌های استفاده از آن توسط کسب و کارهای گردشگری ایران صورت گرفت. جامعه آماری، تمامی متخصصان بازاریابی، تولید محتوا، فعالان و صاحبان مشاغل حوزه گردشگری بود؛ که 8تن از این خبرگان، از طریق نمونه‌گیری نظری انتخاب و ...  بیشتر

مدیریت گردشگری
طراحی و اعتباریابی مدل خشنودی (شعف) مشتریان در صنعت هتلداری: پژوهش ترکیبی

محسن سهرابی؛ احمد راه چمنی؛ رسول ثانوی فرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.79395.2931

چکیده
  هدف سنتی رضایت، برای اطمینان از وفادار نمودن مشتریان کارائی نداشته و حرکت به سمت خشنودی مشتری (مشعوف کردن)، برای هتلها امری ضروریست. هدف این پژوهش طراحی و اعتباریابی مدل خشنودی (شعف) مشتریان در صنعت هتلداری با استفاده از روش ترکیبی می‌باشد. در ابتدا با استفاده از نظریه داده‌بنیاد و بکارگیری روش نمونه‌گیری نظری و هدفمند با 30 نفر از ...  بیشتر

توسعه پایدار گردشگری
ارزیابی اثرات زیست‌محیطی توسعه طبیعت‌گردی بر تالاب تیاب

اعظم رحیمی؛ محمد اکبریان؛ عباس مرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.79133.2928

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی آثار زیست‌محیطی گردشگری، تالاب میناب-تیاب واقع در استان هرمزگان را موردمطالعه قرار داده است. با استفاده از روش اصلاح‌شده ماتریس ارزیابی سریع و مدل توسعه پایدار، چهار محیط فیزیکی‌شیمیایی، اکولوژیکی‌بیولوژیکی، اجتماعی‌فرهنگی و اقتصادی‌عملکردی تالاب، مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس یافته‌ها، توسعه ...  بیشتر

برنامه ریزی گردشگری
تعیین پیشران های کلیدی مؤثر در توسعة گردشگری پزشکی (مورد پژوهی : کلان شهر اصفهان)

علی زنگی آبادی؛ فرحناز ابوالحسنی؛ علی رضا جباری جباری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.77140.2901

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و ارائه پیشران های کلیدی مؤثر در توسعة گردشگری پزشکی کلان شهر اصفهان است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، ترکیبی از روش‌های اسنادی و پیمایشی و از نظر ماهیت، براساس روش‌های جدید آینده‌نگاری، تحلیلی و اکتشافی است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل 35 نفر از کارشناسان حوزۀ برنامه‌ریزی گردشگری، مدیران ...  بیشتر

ابر واژگان

نشریات مرتبط