1. ارائه مدل اکوسیستم گردشگری پایدار با رویکرد فراترکیب

امیرمحمد کلابی

دوره 17، شماره 57 ، فروردین 1401، ، صفحه 179-206

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.63700.2618

چکیده
  اکوسیستم گردشگری به‌عنوان عامل رونق اقتصادی و حافظ محیط‌زیست شناخته شده و اکوسیستم گردشگری پایدار توزیع عادلانه فرصت‌ها در نسل‌های آینده را تضمین می‌کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر اکوسیستم گردشگری پایدار با رویکرد فراترکیب انجام شده است. در پژوهش حاضر 39 پژوهش مرتبط با موضوع، در پایگاه‌های مختلف علمی از سال 1994 تا ...  بیشتر

2. ارزیابی قابلیت‌های گردشگری بافت‌های تاریخی در جهت بازآفرینی شهری (مطالعه‌ی موردی: شهر تبریز)

احمد پوراحمد؛ رحمت اله فرهودی؛ سعید زنگنه شهرکی؛ طهورا شفاعت قراملکی

دوره 16، شماره 53 ، فروردین 1400، ، صفحه 201-232

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.50800.2293

چکیده
  بافت‌های تاریخی گنجینه گران‌بهای شهرهایی هستند که نمود تمدن چندین هزارساله می‌باشند. گاهی این گنجینه‌ها آن‌گونه که باید موردتوجه قرار نمی‌گیرند و از بین می‌روند برای اینکه بافت‌ها به‌عنوان میراث باقی بمانند باید بتوان آن‌ها را غنا بخشید و به جهانیان معرفی نمود. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی قابلیت‌های گردشگری بافت‌های تاریخی ...  بیشتر

3. رهنمودی جهت ارائه الگوی توسعه گردشگری ایران با تکنیک نگاشت ادراکی فازی

میرمحمد اسعدی؛ سید حبیب اله میرغفوری؛ جمیله قاسملوی سلطان آباد

دوره 15، شماره 51 ، مهر 1399، ، صفحه 307-327

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2020.26936.1815

چکیده
  صنعت توریسم، یکی از مهم‌ترین پدیده‌های قرن حاضر است که در آینده‌ای بسیار نزدیک، اولین صنعت مهم جهان محسوب خواهد شد. این صنعت، علاوه بر تأثیرات اقتصادی، عامل مهمی در پیشبرد اهداف اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شود. با توجه به موضوع اصلی اقتصاد کشور ایران یعنی کاهش درآمدهای نفتی و اتکا به اقتصاد مقاومتی، می‌توان مقایسه‌ای بین کشور ایران ...  بیشتر

4. تحلیل تطبیقی برنامه ریزی فضایی توسعه مقصد های گردشگری روستایی در کشورهای ایران، پرتغال، صربستان و ترکیه

احمد رومیانی؛ حمید شایان؛ حمدللله سجاسی قیداری؛ محمد رضا رضوانی

دوره 14، شماره 48 ، دی 1398، ، صفحه 117-148

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2020.32183.1924

چکیده
  تجربیات دهه­های گذشته در کشور­های جهان، نشان‌دهنده این است که توجه به گردشگری، یکی از مهم‌ترین بخش­های اقتصادی و ارتباطی دولت‌هاست؛ از همین رو، سیاست­های مختلفی را به‌منظور توسعه گردشگری و زیر بخش­های آن در ابعاد ملی، منطقه­ای و محلی به کار گرفته­اند. هدف از این پژوهش، تحلیل تطبیقی برنامه­ریزی فضایی گردشگری ایران ...  بیشتر

5. ارزیابی کانونهای گردشگری مستعد سرمایه گذاری با استفاده از مدل یکپارچه آنتروپی شانون فازی و روش ARAS فازی

سید مرتضی هاتفی؛ نازنین کوهی حبیبی؛ الهام عبداللهی

دوره 14، شماره 48 ، دی 1398، ، صفحه 269-302

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2020.30579.1887

چکیده
  اولویت‌بندی قطب‌های گردشگری می‌تواند معیاری برای تعیین مرکزیت و همچنین تعیین جاذبه‌های گردشگری و تعدیل نابرابری بین نواحی باشد و گامی جهت تدوین برنامه توسعه گردشگری باشد. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی و اولویت‌بندی کانون‌های گردشگری بر اساس مدل یکپارچه آنتروپی شانون فازی و روش نسبت جمعی (آراس) فازی است. برای این منظور، ابتدا ...  بیشتر

6. ارزیابی ظرفیت مدیریت یکپارچه توسعه گردشگری شهرستان کاشان

امیر صابری؛ جمیله توکلی نیا؛ محمد تقی رضویان

دوره 14، شماره 45 ، خرداد 1398، ، صفحه 81-103

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2019.39756.2089

چکیده
  توسعهصنعتگردشگریبهعنوان صنعتی نوپا در جهان، در ردیف یکی از سه منبع درآمدی اول به شمار می‌آید ولی در ایران به دلایل فراوان هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. در کشورهای توسعه یافته این صنعت، در حال گسترش بوده است. لذا برنامه­ریزانبرآنند تاجهتتوسعهفعالیت­هایگردشگری به مقوله ارزیابی ظرفیت مدیریت یکپارچه برای توسعه گردشگری ...  بیشتر

7. عوامل موثر بر شکل‌گیری تصویر مقصد از دیدگاه گردشگران داخلی

پرویز محمدزاده؛ حسین پناهی؛ سعیده صمدزاد

دوره 13، شماره 41 ، خرداد 1397، ، صفحه 83-107

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2018.18306.1507

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی عوامل کلیدی موثر در شکل­گیری تصویر شهر تبریز از دیدگاه گردشگران داخلی شهر تبریز می­باشد. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه می­باشد. بدین منظور تعداد 384 پرسشنامه به روش نمونه­گیری تصادفی ساده، در سه ماهه دوم سال 1395 بین گردشگران توزیع و به منظور تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری و ...  بیشتر

8. اثرات تصور ذهنی گردشگران شهر اصفهان برتوسعه گردشگری پایدار آن

ناهید امراللهی بیوکی؛ اعظم نظری

دوره 10، شماره 31 ، مهر 1394، ، صفحه 103-131

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و تبیین اثرات تصویر ذهنی گردشگران داخلی شهراصفهان بر توسعه گردشگری آن است. جامعه آماری این پژوهش، گردشگرانی هستند که تجربهسفر به شهر اصفهان را دارند. از آنجاییکه جامعه آماری نامحدود بوده ، بنابرابن برمبنای روشتعیین حجم نمونه کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین گردیده و از طریقنمونهگیری (غیراحتمالی) ...  بیشتر

9. نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری (مطالعه موردی : شهر رامسر)

زهره فنی؛ علی محمد نژاد

دوره 4، شماره 11.12 ، خرداد 1385، ، صفحه 101-122

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی نقش مدیریت شهری در شناسایی توانمندی های گردشگری، برنامه ریزی و بهره برداری از جاذبه هاست. برای آگاهی از نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری رامسر به توزیع پرسش نامه بین گردشگران اقدام و سپس از روش های آماری برای تجزیه و تحلیل آنها استفاده شده است. همچنین مطالعات اسنادی، مصاحبه و تصاویر برای دستیابی به اهداف و ...  بیشتر

10. کاربرد مفاهیم چرخه عمر گردشگری و ظرفیت تحمل پذیری در توسعه گردشگری

سعید اردکانی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1382، ، صفحه 49-66

چکیده
  در جهان معاصر جهانگردی به عنوان عاملی جهت بهبود کیفیت زندگی جوامع در حال توسعه تلقی می شود. رشد و توسعه جهانگردی همواره با تغییراتی شگرف در اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و روش زندگی انسانها همراه است و موجد تحولاتی بنیادی در شرایط اقتصادی، فرهنگی و آداب و رسوم مردم است. در کتب جهانگردی آثار مثبت و منفی ناشی از توسعه جهانگردی در زمینه ...  بیشتر