دوره 19 (1403)
دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
طراحی مدل کسب و کار در گردشگری الکترونیک

امیرمحمد کلابی

دوره 16، شماره 53 ، فروردین 1400، ، صفحه 331-357

https://doi.org/10.22054/tms.2021.47381.2217

چکیده
  در طی سال‌های اخیر گردشگری به صنعتی رقابتی در دنیا تبدیل شده است و کشورها برای کسب مزیت رقابتی و درآمد بیشتر متمایل به استفاده از ابزارهای جدید در این صنعت شده‌اند. امروزه یکی از بهترین را‌ه‌هایی که شرکت‌های گردشگری می‌توانند برای بهبود عملکرد در جهت توسعه پایدار در فضای الکترونیک به‌کارگیرند، طراحی مدل کسب‌وکار بر اساس مزیت‌های ...  بیشتر

تبیین نقش عوامل مؤثر بر اعتماد الکترونیک در وب سایتهای گردشگری

سیده زینب ابراهیم زاده گنجی؛ میثم شیرخدایی؛ ابوالحسن حسینی

دوره 11، شماره 34 ، آبان 1395، ، صفحه 111-129

https://doi.org/10.22054/tms.2016.5732

چکیده
  اعتماد آغاز هر نوع رابطه دوطرفه و از عناصر اصلی مورد نیاز در انجام دادوستد است. ارتباط بین خریدار و فروشنده الکترونیکی که از طریق اینترنت به انجام مبادلاتمیپردازند، جدا از این مسئله نبوده و اعتمادسازی در بخش گردشگری الکترونیک میتواند نقش بسزایی در جذب گردشگران ایجاد کرده و بهعنوان استراتژی مناسبی در ایجاد مزیت رقابتی مورد ...  بیشتر

مولفه های مؤثر بر اعتماد گردشگران در حوزه گردشگری الکترونیک

میر علی سید نقوی؛ غدیر شکیبا جمال آباد

دوره 8، شماره 21 ، فروردین 1392، ، صفحه 1-27

چکیده
  در جهان امروزی صنعت گردشگری در برنامههای بازرگانی و اقتصادی جایگاه خاصی پیدا کرده و نقشتعیینکننده ای در درآمدزایی کشورها بر عهده دارد؛ اما از سوی دیگر کسب و کار الکترونیک به صورتیک الزام در بخشهای مختلف تجارت جهانی نفوذ کرده و به عنوان یک عامل کلیدی تعیینکننده در پیشبرداهداف تجاری است، لذا توسعهی صحیح و پیگیرانهی گردشگری الکترونیک ...  بیشتر

عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری

علی عطافر؛ جواد خزایی پول؛ مهدی پور مصطفی خشکرودی

دوره 7، شماره 18 ، شهریور 1391، ، صفحه 133-156

چکیده
  توسعه ی فناوری اطلاعات بر حوزه های مختلف کسب و کار و زندگی جاری بشر امروزی اثر داشته است و زمینه تحول، تسریع امور را با ایجاد بسترهای یکپارچه فراهم آورده است. در این میان صنعت گردشگری به مثابه یکی از کسب و کارهای سودآور و مهم دنیا در سال های اخیر تجربه ها و تحولات جدیدی را مشاهده کرده است و با تغییراتی چشم گیر سعی کرده است تا گام های بزرگی ...  بیشتر