کلیدواژه‌ها = نظریه داده بنیاد
تعداد مقالات: 3
1. الگوی توسعه گردشگری ورزشی پایدار با رویکرد ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22054/tms.2021.60102.2533

رضا موسوی؛ مریم امیدی نجف آبادی؛ مهدی میردامادی؛ سیدجمال فرج الله حسینی


2. مدل مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در حوزه گردشگری ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد

دوره 16، شماره 53، بهار 1400، صفحه 109-171

10.22054/tms.2021.50748.2284

محمدعلی شاه حسینی؛ محسن نظری؛ محمد صالح ترکستانی؛ فاطمه قربانی


3. ارائه الگوی حکمروایی مطلوب گردشگری در ایران

دوره 13، شماره 42، تابستان 1397، صفحه 27-102

10.22054/tms.2018.9018

ناصر امینیان؛ میرعلی سید نقوی