دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
مدل تجربه هم‌آفرینی مشتری در صنعت میهمان‌نوازی نظیر به نظیر: رویکرد متاسنتز

زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید ناصحی فر؛ اسماعیل قادری؛ افرا شعاران

دوره 17، شماره 59 ، مهر 1401، ، صفحه 9-38

https://doi.org/10.22054/tms.2022.68761.2734

چکیده
  با ظهوراقتصاد اشتراکی، اقامتگاه‌های نظیر به نظیر رونق چشمگیری یافته‌اند. یکی از راه‌ها برای موفق‌تر عمل نمودن این اقامتگاه‌ها، بهره‌برداری از پتانسیل هم‌آفرینی گردشگران است. همچنین در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به تجربه مصرف در صنعت میهمان‌نوازی می‌شود. بنابراین هدف این پژوهش ارائه مدلی جدید برای تجربه هم‌آفرینی گردشگران ...  بیشتر

شناسایی عناصر تجربه‎ی مطلوب صرف غذاهای محلی در گردشگری

زهره دهدشتی شاهرخ؛ پدرام جاهدی

دوره 16، شماره 54 ، تیر 1400، ، صفحه 75-94

https://doi.org/10.22054/tms.2021.12788

چکیده
  تکیه بر جنبه‌های تمایزآفرین مقصدهای گردشگری لازمة موفقیت در بازار گردشگری است. غذای محلی و فرهنگ غذای محلی برای یک مقصد توریستی یک مزیت رقابتی پایدار است. پژوهش حاضر تلاشی برای شناسایی عناصر مطلوب صرف غذای محلی است و برای این مقصود از روش حافظه‌ران استفاده شده‌است. جامعة آماری پژوهش را اعضای باشگاه مشتریان یک آژانس گردشگری شکل دادند ...  بیشتر

تحلیل ساختار محتوایی فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری با استفاده از تکنیک متن‌کاوی

زهره دهدشتی شاهرخ

دوره 15، شماره 50 ، تیر 1399، ، صفحه 97-127

https://doi.org/10.22054/tms.2020.42515.2141

چکیده
  امروزه کسب‌وکارها و مدیریت بازاریابی روندی به سمت داده محور شدن را می‌پیمایند و در این مسیر بسیاری از آن‌ها نیازمند داده‌های مفید و البته روش‌های تحلیل درست داده‌ها هستند، متن‌کاوی یکی از فنون نوین تحلیل داده‌ها می‌باشد که برای تحلیل داده‌های متنی به کار می‌رود، داده‌های متنی برای سال‌های طولانی به علل مختلفی چون حجم زیاد ...  بیشتر

تاثیر تطابق هویت مشتری با برند بر ارزش ویژه برند در خدمات هتلداری

زهره دهدشتی شاهرخ؛ امید سلیمان زاده؛ وحیدرضا شاهمیرزایی

دوره 12، شماره 40 ، دی 1396، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22054/tms.2018.18527.1511

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تطابق هویت مشتری با برند بر ارزش ویژه برند در خدمات هتلداری است. در این راستا پس از مطالعه دقیق ادبیات، مدل جدیدی طراحی گردید. این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شده است. حجم نمونه مورد بررسی 384 نفر از میهمانان ایرانی هتل عباسی شهر اصفهان است. برای تحلیل داده‌ها و ...  بیشتر

تاثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت هتل داری

زهره دهدشتی شاهرخ؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ آزین هرندی

دوره 7، شماره 17 ، فروردین 1391، ، صفحه 1-32

چکیده
  برندینگ یکی از عوامل تعیین کننده ارزش ویژه برند در صنعت هتل داری جهانی است. هدف از این مقاله بررسی تاثیر رضایت مصرف کننده بر رابطه بین ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده و وفاداری به برند است. متغیرهای مستقل مدل مفهومی این پژوهش شامل: کیفیت فیزیکی، رفتار کارکنان، تناسب با خودپنداره ایده آل، هویت برند، تناسب با سبک زندگی، آگاهی از برند، ...  بیشتر

راهکارهای توسعه گردشگری در جمهوری اسلامی ایران ( برگرفته از راهکارهای توسعه گردشگری در کشور های مالزی، ترکیه و تونس)

زهره دهدشتی شاهرخ؛ امیرحسین انچه ای

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1383، ، صفحه 31-67

چکیده
  ضرورت همگانی با تغییرات پرشتاب و فزاینده جهان شمول، کشور را بر آن وا میدارد که در شرایط فراگیر و رقابتی کنونی دست به اقدامات منطقی و متناسب، از جمله تدوین استراتژی صنعت، بخصوص صنعت گردشگری بزند تا در عرصه تحولات جهانی از حالت انفعالی بیرون آمده و با رشد مطلوب و توسعه فراگیر ، شالوده جامعه ای توانگر را پایه ریزی کند. پژوهش حاضر مبتنی ...  بیشتر