نویسنده = زهره دهدشتی شاهرخ
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی عناصر تجربه‎ی مطلوب صرف غذاهای محلی در گردشگری

دوره 16، شماره 54، تابستان 1400، صفحه 75-94

10.22054/tms.2021.12788

زهره دهدشتی شاهرخ؛ پدرام جاهدی


3. تاثیر تطابق هویت مشتری با برند بر ارزش ویژه برند در خدمات هتلداری

دوره 12، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 1-20

10.22054/tms.2018.18527.1511

زهره دهدشتی شاهرخ؛ امید سلیمان زاده؛ وحیدرضا شاهمیرزایی


4. تاثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت هتل داری

دوره 7، شماره 17، بهار 1391، صفحه 1-32

زهره دهدشتی شاهرخ؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ آزین هرندی