دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
برآورد ارزش تفریحی باغ گیاه شناسی ارم با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط

حمیدرضا ارباب؛ حمید آماده؛ جاسم عبداللهی

دوره 13، شماره 41 ، خرداد 1397، ، صفحه 157-190

https://doi.org/10.22054/tms.2018.22600.1636

چکیده
  باغ گیاه­شناسی ارم در شهرستان شیراز و در استان فارس قرار گرفته و به دلیل دارا بودن جاذبه‌های توریستی و داشتن 450 نوع گونه گیاهی متفاوت یکی از آثار تاریخی و تفریحی مهم کشور به شمار می‌آید. هدف این پژوهش برآورد ارزش تفریحی باغ گیاه­شناسی ارم با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط می‌باشد. جهت بدست آوردن تعداد نمونه ابتدا 300 پرسشنامه به ...  بیشتر