کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
تعداد مقالات: 5
1. ارائه مدل توسعه‌ی گردشگری الکترونیکی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری- تفسیری

دوره 11، شماره 33، بهار 1395، صفحه 19-39

10.22054/tms.2016.4162

محمد تقی تقوی‌فرد؛ فائزه اسدیان اردکانی


2. الگوی اعتماد در گردشگری الکترونیکی

دوره 10، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 129-148

مهدی یادگاری؛ شهریار محمدی؛ پیمان یارمحمدی سامانی


3. عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در هتلهای شهر شیراز

دوره 10، شماره 29، بهار 1394، صفحه 69-93

محمود نادری بنی؛ علی دلشاد؛ فاطمه محمدی؛ مرضیه ادیب زاده


4. عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری

دوره 7، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 133-156

علی عطافر؛ جواد خزایی پول؛ مهدی پور مصطفی خشکرودی